11. výročný slovenský energetický kongres EN•KO 2014 “EURÓPSKA ENERGETICKÁ VÍZIA - NÁVOD ALEBO DIREKTÍVA?“ sa uskutočnil v bratislavskom Pálffyho paláci v dňoch 23. – 24. apríla 2014.

Špičkoví kompetentní spíkri sa vo svojich vystúpeniach sústredili na významné a citlivé témy súčasnej energetiky na Slovensku a v európskom kontexte. Súčasťou kongresu bolo udelenie ceny ENKO za celoživotný prínos energetike J. Ivaničovi, emeritnému výkonnému riaditeľovi PPA ENERGO, otcovi automatizácie na Slovensku, ktorého celoživotná kariéra je spojená s vývojom a realizáciou systémov kontroly a riadenia slovenských jadrových elektrární.

Nižšie nájdete sprievodcu kongresom, príspevky prednášajúcich vrátane ich zvukového záznamu.

The 11th Slovak Annual Congress on Power and Energy EN•KO 2014 “EUROPEAN ENERGY VISION - IDEA OR COMMAND?” took place at the Palffy Palace in Bratislava on April 23 – 24, 2014.

During the Congress, the best of highly recognized speakers focused on important and sensitive topics of the present energy discussion in Slovakia including the European context. Within the frame of the congress the ENKO award for the life time contribution to the field of energy was handed over to the J. Ivanič, Managing Director Emeritus of PPA ENERGO and the father of automation in Slovakia, whose lifelong career is connected with the development and implementation of instrumentation and control systems for the Slovak nuclear power plants.

Hereinafter you find the Congress guide, speaker’s presentations including their audio-record.

Lubomír Tomík
ENKO 2014 Congress Chairman
+421 903 653 542, lubos.tomik@cesys.sk
Jiří Marek
ENKO 2014 Congress Vice-Chairman
+420 777 115 001, jiri.marek@jmm.cz
Drahomíra Polakovičová
ENKO 2014 Congress Manager
+421 903 748 055, erasmus@stonline.sk
sprievodca kongresom

Formát pdf; 6,0 MB; Zobrazit | Stáhnout

Ján PETROVIČ

Formát pdf; 1,3 MB; Zobrazit | Stáhnout

Martin MINÁRIK

Formát pdf; 3,0 MB; Zobrazit | Stáhnout

Michal ŠČEPÁNEK

Formát pdf; 0,5 MB; Zobrazit | Stáhnout

Hans- Otto ROHWER

Formát pdf; 4,5 MB; Zobrazit | Stáhnout

Petr VYMAZAL

Formát pdf; 1,9 MB; Zobrazit | Stáhnout

Thomas RITTER

Formát pdf; 5,1 MB; Zobrazit | Stáhnout

Marie DUFKOVÁ

Formát pdf; 2,8 MB; Zobrazit | Stáhnout

Juraj ROVNÝ

Formát pdf; 1,1 MB; Zobrazit | Stáhnout

Maroš HAVRAN

Formát pdf; 0,3 MB; Zobrazit | Stáhnout

Konstantin JACOBY

Formát pdf; 0,2 MB; Zobrazit | Stáhnout

Libor BRIŠKA

Formát pdf; 0,4 MB; Zobrazit | Stáhnout

Andrej PUKAČ

Formát pdf; 1,5 MB; Zobrazit | Stáhnout

Tomáš BEDNÁŘ

Formát pdf; 2,5 MB; Zobrazit | Stáhnout

James ATKINS

Formát pdf; 1,3 MB; Zobrazit | Stáhnout

Petr SVOBODA

Formát pdf; 1,6 MB; Zobrazit | Stáhnout

Jaroslav MARTINČEK

Formát pdf; 0,8 MB; Zobrazit | Stáhnout

Slavomír ZAVACKÝ

Formát pdf; 1,6 MB; Zobrazit | Stáhnout

Jaroslav KUBINEC

Formát pdf; 0,6 MB; Zobrazit | Stáhnout

Silvia BEŇOVÁ

Formát pdf; 0,6 MB; Zobrazit | Stáhnout

Ján CHRIEN

Formát pdf; 0,5 MB; Zobrazit | Stáhnout

úvodné slovo

Formát mp3; 1,5 MB; Přehrát | Stáhnout

Oľga ALGAYEROVÁ

Formát mp3; 6,1 MB; Přehrát | Stáhnout

Ján PETROVIČ

Formát mp3; 8,9 MB; Přehrát | Stáhnout

Martin MINÁRIK

Formát mp3; 2,9 MB; Přehrát | Stáhnout

Michal ŠČEPÁNEK

Formát mp3; 9,6 MB; Přehrát | Stáhnout

Hans- Otto ROHWER

Formát mp3; 9,9 MB; Přehrát | Stáhnout

Petr VYMAZAL

Formát mp3; 7,6 MB; Přehrát | Stáhnout

Thomas RITTER

Formát mp3; 5,7 MB; Přehrát | Stáhnout

Marie DUFKOVÁ

Formát mp3; 7,1 MB; Přehrát | Stáhnout

Juraj ROVNÝ

Formát mp3; 3,6 MB; Přehrát | Stáhnout

Maroš HAVRAN

Formát mp3; 3,4 MB; Přehrát | Stáhnout

diskusie / discussion

Formát mp3; 10,3 MB; Přehrát | Stáhnout

Libor BRIŠKA

Formát mp3; 4,8 MB; Přehrát | Stáhnout

Andrej PUKAČ

Formát mp3; 5,4 MB; Přehrát | Stáhnout

Tomáš BEDNÁŘ

Formát mp3; 6,8 MB; Přehrát | Stáhnout

James ATKINS

Formát mp3; 6,5 MB; Přehrát | Stáhnout

Petr SVOBODA

Formát mp3; 6,9 MB; Přehrát | Stáhnout

diskusie / discussion

Formát mp3; 5,5 MB; Přehrát | Stáhnout

Jaroslav MARTINČEK

Formát mp3; 6,1 MB; Přehrát | Stáhnout

diskusie / discussion

Formát mp3; 2,9 MB; Přehrát | Stáhnout

Slavomír ZAVACKÝ

Formát mp3; 3,8 MB; Přehrát | Stáhnout

Jaroslav KUBINEC

Formát mp3; 7,4 MB; Přehrát | Stáhnout

Silvia BEŇOVÁ

Formát mp3; 4,5 MB; Přehrát | Stáhnout

Ján CHRIEN

Formát mp3; 5,7 MB; Přehrát | Stáhnout

congress guide

pdf file; 6,0 MB; View | Download

Ján PETROVIČ

pdf file; 1,6 MB; View | Download

Martin MINÁRIK

pdf file; 2,8 MB; View | Download

Hans- Otto ROHWER

pdf file; 4,0 MB; View | Download

Petr VYMAZAL

pdf file; 1,8 MB; View | Download

Thomas RITTER

pdf file; 7,1 MB; View | Download

Marie DUFKOVÁ

pdf file; 2,6 MB; View | Download

Juraj ROVNÝ

pdf file; 1,0 MB; View | Download

Maroš HAVRAN

pdf file; 0,3 MB; View | Download

Konstantin JACOBY

pdf file; 0,2 MB; View | Download

Libor BRIŠKA

pdf file; 0,3 MB; View | Download

Andrej PUKAČ

pdf file; 1,6 MB; View | Download

Tomáš BEDNÁŘ

pdf file; 2,4 MB; View | Download

James ATKINS

pdf file; 1,3 MB; View | Download

Petr SVOBODA

pdf file; 1,5 MB; View | Download

Slavomír ZAVACKÝ

pdf file; 0,5 MB; View | Download